Må bäst

Sida 3

RSS

När du behöver hemtjänst i Sollentuna

28 okt 2019

Behöver du få tag i en hemtjänst i Sollentuna? Det är så gott som alltid kommunen som bestämmer om och tillgodoser behovet av hemtjänst hos någon när det kommer till att en äldre person ska få hemtjänst eller ej. Om det är så att man själv, eller någon nära anhörig behöver få en hemtjänst som kommer hem till en kanske varje, eller varannan eller var tredje dag, så kan man till exempel googla "hemtjänst i Sollentuna" för att få några sådana förslag på sådana tjänsteföretag som arbetar med hemtjänst. 

Kommunen handlar på ett specifikt sätt när de upphandlar tjänster och varor, enligt lagen om Offentliga upphandlingar. Det innebär att de alltid måste meddela om vilka slags varor och tjänster som de vill köpa, så att alla har samma chans att få erbjuda sina tjänster till de som kommunen sedan anlitar. Så man avgör inte alla gånger själv, vem, hur eller vad som händer när man får en hemtjänst av kommunen. 

Förut var mycket kommunalt eller statligt

Innan både socialdemokratiskt och moderatledda regeringar släppte på det statliga monopolet av vård och omsorg och såg till att privatisera hela denna sektor, var det alltid ett kommunalt, eller statligt bolag som tog hand om de tjänster som man tillhandahöll för sina kommuninvånare eller medborgare. Då var det landstingen som ansvarade för sjukvård och sjukhus och vårdcentraler. Numera är det kommnunerna som ska tillgodose behovet av vård och omsorg. Därför är det en kommunal socialtjänst som avgör vilka som ska få hemtjänst och vilka som nekas till detta.

Idag är vården och omsorgen till största delen privat

Numera är det upp till var och en som vill starta ett vårdbolag att göra det. Företaget som startar ett vårdbolag, får en ersättning av staten eller kommunen (i hemtjänsten är et kommunen) som betalar för patienterna. Som hemtjänst, ska man vara hjälpsam, tillgodose de behov som vårdtagarna är i behov av. Är det äldre som är sjuka kanske de behöver mediciner varje dag. De kan behöva se om sår, om de till exempel har diabetes. De kan behöva få städat hemma, de behöver få varm mat och mathandling. De kanske har behov av att betala räkningar, eller få smutstvätt tvättad. Det finns helt enkelt olika behov hos olika personer. Huvudsaken är att hemtjänsten ser till så att den som är i behov ska få alla dem tillgodosedda och att de som är vårdtagare blir bemötta med vänlighet och respekt.

Laser - ett mångsidigt verktyg

25 sep 2019

Laserbehandling för hårborttagning i ansiktet

När man sa laser för något decennium sedan så tänkte nog de flesta på någon form av laserkanoner i science fiction-filmer eller på ett vetenskapligt laboratorium. Men faktum är att dessa ljusimpulser kan användas till så mycket mer. Här ger vi några exempel på användningsområden.

Etsning och industriella applikationer

Laserstrålarna starka ljus kan användas för att etsa in mönster i olika material. Genom att strålen koncentreras mot en viss punkt så uppstår en kraftig värme som hjälper till att bränna in mönster. Det kan användas från allt till att bränna in text till dekoration och att skära till olika föremål med perfekt precision.

Hårborttagning och hudbehandlingar

En specifik sorts laser vid namn alexandritlaser kan användas för att ta bort oönskad hårväxt. Den fungerar så att laserstrålen söker sig till de mörka pigmentet i håret och bränner bort hårsäcken så att det inte längre kan växa några hårstrån där. Utvecklingen inom denna typ av laserbehandlingar har gått framåt de senaste åren så att det även är möjligt att behandla personer med mörk hy eller som är solbrända. Dock så går det fortfarande inte att laserbehandla mycket blonda eller vita hårstrån eftersom lasern söker sig till mörkt pigment.

Läs gärna mer på http://www.bodybeautylaserclinic.se/behandlingar/laserbehandling om du är nyfiken på hur det fungerar.

Det går även att utföra olika typer av hudbehandlingar för att få bort pigmentfläckar, ärr och givetvis även för att bleka bort tatueringar som man inte är nöjd med.

Populärt inom underhållning

En lasershow brukar vara ett populärt komplement till andra former av underhållning, till exempel konserter, ravepartyn eller sportevenemang. Här projiceras laserstrålar i luften och det går att skapa 3D-objekt som ser ut att flyta omkring i det fria.

Mätinstrument

Laser används gärna inom olika typer av mätinstrument tack vare den höga precisionen. Du har säkert sett hur man utför mätarbeten vid anläggningsarbeten, vägbyggen med mera. Här används framför allt instrument utrustade med laser.

Även för hemmabruk finns det idag mätinstrument som exempelvis laserpass som ersätter de gamla vattenpassen när man vill se till att något blir exakt rakt när man bygger.

Så gör du när du vill gjuta pool

30 aug 2019

Önskar du dig en pool antingen inne eller ute? Inomhus innebär en pool att du alltid kan bada i den året om. Har du den däremot utomhus innebär poollivet en större upplevelse och du har möjlighet att svalka dig när som helst när det är mycket varmt ute, plus att du inte tar av ytan inomhus. Dessutom kan det vara skönt att bada utomhus när det är badsäsong.

Det man behöver göra först när man har bestämt sig för en pool är att gjuta en grund när du ska gjuta pool. Särskilt gäller ju detta när du vill ha poolen i nivå med marken. Antingen kan man ha poolen i marknivå eller ställa poolen som en badbunke ovan marken. Bygger man en ställning där poolen sedan placeras ovanför marken, behöver man inte gjuta den. 

Så kan du gjuta en pool

Så gjuter du en pool i trädgården

Det man först bör göra är att gräva för poolen i trädgården. När du väl har grävt, är det sedan dags för dränering. Sedan ska själva gjutningen komma till stånd, vilket oftast görs i betong. När man väl har gjutit poolen i betong, lägger man på en liner, det vill säga en duk i plast. Den fungerar som en isolering av vattnet så att inte betongen matas med poolvattnet. Efter en liner brukar man lägga ett ytskikt. Det billigaste materialet är glasfiber. Vill man ha en mer dyrbar pool väljer man i stället en med kakel.

Kom ihåg poolskyddet

När man väl har byggt sin pool är det viktigt att även lägga på ett skydd på poolen. Tänk dig att ställa en hink med vatten utomhus. Efter bara några timmar har det redan samlats gräs och skräp i vattnet. Tänk dig då en pool som en gigantisk hink, och den mängd med gräs och skräp som flyger in i poolen om man inte skyddar den mot allt det skräp som flyger in.  Det är också viktigt att bygga en säkerhetsgrind runt poolen så att varken djur eller människor ramlar i poolen oavsiktligt. Det finns snygga säkerhetsgrindar, dessutom har många pooltak upphöjda bågar som gör att man upptäcker var poolen finns. Förutom säkerheten när det kommer till att skydda folk och djur från att ramla i den, bör man tänka på att hålla poolen ren med ett reningsverk med sandfilter, pump och klor. Kom ihåg bygglov. Ibland kan man behöva ansöka om bygglov när man ska bygga en pool.

Hälsan i Sverige – en kort genomgång

4 mar 2019

Innan vi går in på detaljerna, vilka livsstilsförändringar som behövs för att må så bra som möjligt, och så vidare, så kan det vara bra att svara på en stor fråga: Hur ser det ut med hälsan i Sverige egentligen? Här går vi igenom några av de grundläggande slutsatserna som drogs  i Folkhälsomyndighetens undersökning från 2017.

Bra svensk hälsa i stora drag

I stora drag har svenska folket god hälsa. Merparten av medborgarna tycker att de har det bra och skattar sin hälsa som god. Rent statistiskt och vetenskapligt finns det också ett flertal tabeller som pekar uppåt enligt myndigheten: dödligheten har minskar i hjärt- och kärlsjukdomar samt även i de fyra vanligaste cancertyperna. Det stora undantagen är dock lungcancer bland kvinnor – där har istället dödligheten ökat.

Men det finns några stora hälsobovar också. Exempelvis så fortsätter den psykiska ohälsan att öka. Detta gäller främst unga kvinnor och lågutbildade personer som inte har gått gymnasiet.

En annan negativ utveckling är att svenska folket tycks bli mer och mer överviktigt. Över hälften av befolkningen i åldrarna 16 till 84 år har nu övervikt eller fetma. Den fysiska hälsan har alltså några riktiga riskfaktorer på dessa områden – vid sidan av övervikt och fetma så rapporteras även allt fler personer som har problem med högt blodtryck.

Alkohol och rökning minskar

Några positiva aspekter som går att hitta i undersökningsmaterialet är att den riskabla konsumtionen av alkohol har minskat kraftigt sedan den senaste undersökningen. Även tobaksrökandet har minskat kraftigt överlag.

En oroande faktor är det tydliga sambandet mellan låg utbildningsnivå och dålig hälsa. Detta samband gör att det ur en hälsosynpunkt är oroande att andelen niondeklassare med gymnasiebehörighet bara var 87 procent 2016. Dessutom är antalet av gymnasieeleverna som tar examen så pass lågt som 69 procent inom fyra år. Om trenden håller i sig så är denna utbildningstrend en tydlig indikator på dålig hälsa för denna grupp även kommande år.

Svenska folket mår alltså i stort sett bra – men det finns moln på himlen som tyder på en vikande utveckling i vissa grupper . Följ oss på måbäst.se i vår kamp för att få svenska folket att må bättre. Att låg utbildning är en indikator på sämre hälsa är tydligt –. det är därför vi tar uppdraget att utbilda våra läsare hur man mår bra på största allvar.

Välkommen till måbäst.se – bloggen för dig som vill må bra på riktigt. Äta rätt, träna rätt, sova rätt – men också tänka rätt om hälsan. Vi fokuserar på såväl fysisk som mental hälsa – hör gärna av dig med frågor och tips på vad du vill läsa om. Vad du än har för tankar så är det alltid viktigt för oss att du mår bra!