Hälsan i Sverige – en kort genomgång

Innan vi går in på detaljerna, vilka livsstilsförändringar som behövs för att må så bra som möjligt, och så vidare, så kan det vara bra att svara på en stor fråga: Hur ser det ut med hälsan i Sverige egentligen? Här går vi igenom några av de grundläggande slutsatserna som drogs  i Folkhälsomyndighetens undersökning från 2017.

Bra svensk hälsa i stora drag

I stora drag har svenska folket god hälsa. Merparten av medborgarna tycker att de har det bra och skattar sin hälsa som god. Rent statistiskt och vetenskapligt finns det också ett flertal tabeller som pekar uppåt enligt myndigheten: dödligheten har minskar i hjärt- och kärlsjukdomar samt även i de fyra vanligaste cancertyperna. Det stora undantagen är dock lungcancer bland kvinnor – där har istället dödligheten ökat.

Men det finns några stora hälsobovar också. Exempelvis så fortsätter den psykiska ohälsan att öka. Detta gäller främst unga kvinnor och lågutbildade personer som inte har gått gymnasiet.

En annan negativ utveckling är att svenska folket tycks bli mer och mer överviktigt. Över hälften av befolkningen i åldrarna 16 till 84 år har nu övervikt eller fetma. Den fysiska hälsan har alltså några riktiga riskfaktorer på dessa områden – vid sidan av övervikt och fetma så rapporteras även allt fler personer som har problem med högt blodtryck.

Alkohol och rökning minskar

Några positiva aspekter som går att hitta i undersökningsmaterialet är att den riskabla konsumtionen av alkohol har minskat kraftigt sedan den senaste undersökningen. Även tobaksrökandet har minskat kraftigt överlag.

En oroande faktor är det tydliga sambandet mellan låg utbildningsnivå och dålig hälsa. Detta samband gör att det ur en hälsosynpunkt är oroande att andelen niondeklassare med gymnasiebehörighet bara var 87 procent 2016. Dessutom är antalet av gymnasieeleverna som tar examen så pass lågt som 69 procent inom fyra år. Om trenden håller i sig så är denna utbildningstrend en tydlig indikator på dålig hälsa för denna grupp även kommande år.

Svenska folket mår alltså i stort sett bra – men det finns moln på himlen som tyder på en vikande utveckling i vissa grupper . Följ oss på måbäst.se i vår kamp för att få svenska folket att må bättre. Att låg utbildning är en indikator på sämre hälsa är tydligt –. det är därför vi tar uppdraget att utbilda våra läsare hur man mår bra på största allvar.

4 Mar 2019

Välkommen till måbäst.se – bloggen för dig som vill må bra på riktigt. Äta rätt, träna rätt, sova rätt – men också tänka rätt om hälsan. Vi fokuserar på såväl fysisk som mental hälsa – hör gärna av dig med frågor och tips på vad du vill läsa om. Vad du än har för tankar så är det alltid viktigt för oss att du mår bra!