Fler använder cyklar i Stockholm

De senaste åren så har det skett en liten förändring i Stockholm gällande tänket kring miljön. Detta gäller både invånarna i staden och hur själva staden Stockholm arbetar. Stockholm som stad har nämligen satsat hårt på att göra det möjligt för fler människor att använda sina cyklar då de exempelvis ska ta sig till- och fram arbetet. Hur har då detta skett? Jo, här har man lagt ner mycket pengar på att bygga nya cykelvägar samt att rusta upp de äldre. Staden Stockholm har försökt göra cyklar mer attraktivt och lättare att använda och detta är också något som burit frukt.

Det är nämligen så att det är betydligt fler människor i Stockholm som insett att deras cyklar är ett perfekt fordon för att ta sig fram genom staden och detta är något som alla tjänar på i längden. Att få bort det onödiga användandet av bilar i Stockholm och att man där sett till att säkra cykelvägar har gjort att miljön blivit betydligt bättre. Detta är också det primära målet med att locka människor i Stockholm att damma av sina cyklar – man har kommit en bit på väg, men fortfarande krävs en del arbete innan man fullt ut når sina mål.

Det finns nämligen mycket som talar emot att personer i Stockholm ska se sina cyklar som det självklara valet och här kan man främst peka på hur staden är byggd. Jämför man Stockholm med exempelvis en stad som Köpenhamn – där cyklar används mer frekvent – så är Stockholm mer kuperad och svårare att ta sig fram i via cyklar.

Dessutom så drar sig många från att använda sina cyklar av den anledningen att det fortfarande känns otryggt i Stockholm. Här måste ett omfattande arbete med folkvett komma att ske och man måste få personer i Stockholm att inse att de cyklar man använder kommer upp i ganska höga hastigheter som skrämmer andra trafikanter. Först då kommer cyklar att bli ännu mer populärt – man måste helt enkelt jobba mer med säkerheten och med utbildningen hos det stora antal som valt cyklar som färdmedel. Gör man det – ja, då är ju också chansen stor att fler kommer att välja det alternativet i framtiden.

Stulna cyklar i Stockholm

Ett av de största problemet gällande cyklar i Stockholm handlar om att det där finns en uppenbar stöldrisk. Detta gör att folk i Stockholm drar sig för att använda sina cyklar då man vet att det ligger en stor risk i att någon kommer att stjäla den. Här finns det egentligen inga genvägar utan det handlar om att man skaffar en bra försäkring samt investerar i ett bra lås som på ett säkert sätt skyddar.

Ju bättre lås man skaffar till sina cyklar, ju mer försvårar man också för tjuven i fråga. Detta är tipset man kan ge och utöver det så handlar det som med allt annat om sunt förnuft. Ställ inga cyklar på mörka gator Stockholm och försök att hitta upplysta platser där det finns fler cyklar. Mer information om cyklar i Stockholm kan du läsa på https://www.cyklarstockholm.se/

19 Jan 2023

Välkommen till måbäst.se – bloggen för dig som vill må bra på riktigt. Äta rätt, träna rätt, sova rätt – men också tänka rätt om hälsan. Vi fokuserar på såväl fysisk som mental hälsa – hör gärna av dig med frågor och tips på vad du vill läsa om. Vad du än har för tankar så är det alltid viktigt för oss att du mår bra!