Må bäst

Så gör du när du vill gjuta pool

30 aug 2019

Önskar du dig en pool antingen inne eller ute? Inomhus innebär en pool att du alltid kan bada i den året om. Har du den däremot utomhus innebär poollivet en större upplevelse och du har möjlighet att svalka dig när som helst när det är mycket varmt ute, plus att du inte tar av ytan inomhus. Dessutom kan det vara skönt att bada utomhus när det är badsäsong.

Det man behöver göra först när man har bestämt sig för en pool är att gjuta en grund när du ska gjuta pool. Särskilt gäller ju detta när du vill ha poolen i nivå med marken. Antingen kan man ha poolen i marknivå eller ställa poolen som en badbunke ovan marken. Bygger man en ställning där poolen sedan placeras ovanför marken, behöver man inte gjuta den. 

Så kan du gjuta en pool

Så gjuter du en pool i trädgården

Det man först bör göra är att gräva för poolen i trädgården. När du väl har grävt, är det sedan dags för dränering. Sedan ska själva gjutningen komma till stånd, vilket oftast görs i betong. När man väl har gjutit poolen i betong, lägger man på en liner, det vill säga en duk i plast. Den fungerar som en isolering av vattnet så att inte betongen matas med poolvattnet. Efter en liner brukar man lägga ett ytskikt. Det billigaste materialet är glasfiber. Vill man ha en mer dyrbar pool väljer man i stället en med kakel.

Kom ihåg poolskyddet

När man väl har byggt sin pool är det viktigt att även lägga på ett skydd på poolen. Tänk dig att ställa en hink med vatten utomhus. Efter bara några timmar har det redan samlats gräs och skräp i vattnet. Tänk dig då en pool som en gigantisk hink, och den mängd med gräs och skräp som flyger in i poolen om man inte skyddar den mot allt det skräp som flyger in.  Det är också viktigt att bygga en säkerhetsgrind runt poolen så att varken djur eller människor ramlar i poolen oavsiktligt. Det finns snygga säkerhetsgrindar, dessutom har många pooltak upphöjda bågar som gör att man upptäcker var poolen finns. Förutom säkerheten när det kommer till att skydda folk och djur från att ramla i den, bör man tänka på att hålla poolen ren med ett reningsverk med sandfilter, pump och klor. Kom ihåg bygglov. Ibland kan man behöva ansöka om bygglov när man ska bygga en pool.

Hälsan i Sverige – en kort genomgång

4 mar 2019

Innan vi går in på detaljerna, vilka livsstilsförändringar som behövs för att må så bra som möjligt, och så vidare, så kan det vara bra att svara på en stor fråga: Hur ser det ut med hälsan i Sverige egentligen? Här går vi igenom några av de grundläggande slutsatserna som drogs  i Folkhälsomyndighetens undersökning från 2017.

Bra svensk hälsa i stora drag

I stora drag har svenska folket god hälsa. Merparten av medborgarna tycker att de har det bra och skattar sin hälsa som god. Rent statistiskt och vetenskapligt finns det också ett flertal tabeller som pekar uppåt enligt myndigheten: dödligheten har minskar i hjärt- och kärlsjukdomar samt även i de fyra vanligaste cancertyperna. Det stora undantagen är dock lungcancer bland kvinnor – där har istället dödligheten ökat.

Men det finns några stora hälsobovar också. Exempelvis så fortsätter den psykiska ohälsan att öka. Detta gäller främst unga kvinnor och lågutbildade personer som inte har gått gymnasiet.

En annan negativ utveckling är att svenska folket tycks bli mer och mer överviktigt. Över hälften av befolkningen i åldrarna 16 till 84 år har nu övervikt eller fetma. Den fysiska hälsan har alltså några riktiga riskfaktorer på dessa områden – vid sidan av övervikt och fetma så rapporteras även allt fler personer som har problem med högt blodtryck.

Alkohol och rökning minskar

Några positiva aspekter som går att hitta i undersökningsmaterialet är att den riskabla konsumtionen av alkohol har minskat kraftigt sedan den senaste undersökningen. Även tobaksrökandet har minskat kraftigt överlag.

En oroande faktor är det tydliga sambandet mellan låg utbildningsnivå och dålig hälsa. Detta samband gör att det ur en hälsosynpunkt är oroande att andelen niondeklassare med gymnasiebehörighet bara var 87 procent 2016. Dessutom är antalet av gymnasieeleverna som tar examen så pass lågt som 69 procent inom fyra år. Om trenden håller i sig så är denna utbildningstrend en tydlig indikator på dålig hälsa för denna grupp även kommande år.

Svenska folket mår alltså i stort sett bra – men det finns moln på himlen som tyder på en vikande utveckling i vissa grupper . Följ oss på måbäst.se i vår kamp för att få svenska folket att må bättre. Att låg utbildning är en indikator på sämre hälsa är tydligt –. det är därför vi tar uppdraget att utbilda våra läsare hur man mår bra på största allvar.

Välkommen till måbäst.se – bloggen för dig som vill må bra på riktigt. Äta rätt, träna rätt, sova rätt – men också tänka rätt om hälsan. Vi fokuserar på såväl fysisk som mental hälsa – hör gärna av dig med frågor och tips på vad du vill läsa om. Vad du än har för tankar så är det alltid viktigt för oss att du mår bra!