När du behöver hemtjänst i Sollentuna

Behöver du få tag i en hemtjänst i Sollentuna? Det är så gott som alltid kommunen som bestämmer om och tillgodoser behovet av hemtjänst hos någon när det kommer till att en äldre person ska få hemtjänst eller ej. Om det är så att man själv, eller någon nära anhörig behöver få en hemtjänst som kommer hem till en kanske varje, eller varannan eller var tredje dag, så kan man till exempel googla "hemtjänst i Sollentuna" för att få några sådana förslag på sådana tjänsteföretag som arbetar med hemtjänst. 

Kommunen handlar på ett specifikt sätt när de upphandlar tjänster och varor, enligt lagen om Offentliga upphandlingar. Det innebär att de alltid måste meddela om vilka slags varor och tjänster som de vill köpa, så att alla har samma chans att få erbjuda sina tjänster till de som kommunen sedan anlitar. Så man avgör inte alla gånger själv, vem, hur eller vad som händer när man får en hemtjänst av kommunen. 

Förut var mycket kommunalt eller statligt

Innan både socialdemokratiskt och moderatledda regeringar släppte på det statliga monopolet av vård och omsorg och såg till att privatisera hela denna sektor, var det alltid ett kommunalt, eller statligt bolag som tog hand om de tjänster som man tillhandahöll för sina kommuninvånare eller medborgare. Då var det landstingen som ansvarade för sjukvård och sjukhus och vårdcentraler. Numera är det kommnunerna som ska tillgodose behovet av vård och omsorg. Därför är det en kommunal socialtjänst som avgör vilka som ska få hemtjänst och vilka som nekas till detta.

Idag är vården och omsorgen till största delen privat

Numera är det upp till var och en som vill starta ett vårdbolag att göra det. Företaget som startar ett vårdbolag, får en ersättning av staten eller kommunen (i hemtjänsten är et kommunen) som betalar för patienterna. Som hemtjänst, ska man vara hjälpsam, tillgodose de behov som vårdtagarna är i behov av. Är det äldre som är sjuka kanske de behöver mediciner varje dag. De kan behöva se om sår, om de till exempel har diabetes. De kan behöva få städat hemma, de behöver få varm mat och mathandling. De kanske har behov av att betala räkningar, eller få smutstvätt tvättad. Det finns helt enkelt olika behov hos olika personer. Huvudsaken är att hemtjänsten ser till så att den som är i behov ska få alla dem tillgodosedda och att de som är vårdtagare blir bemötta med vänlighet och respekt.

28 Oct 2019

Välkommen till måbäst.se – bloggen för dig som vill må bra på riktigt. Äta rätt, träna rätt, sova rätt – men också tänka rätt om hälsan. Vi fokuserar på såväl fysisk som mental hälsa – hör gärna av dig med frågor och tips på vad du vill läsa om. Vad du än har för tankar så är det alltid viktigt för oss att du mår bra!